HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menú Calibratge/Neteja

background image

Menú Calibratge/Neteja

A la taula següent, els asteriscos (*) indiquen la configuració per defecte de fàbrica.

Taula 2-18

Menú Calibratge/Neteja

Primer nivell

Segon nivell

Valors

Paràmetres de neteja

Neteja automàtica

Desactivat*

Activat

Interval neteja

Seleccioneu un valor de la llista d'intervals de
neteja.

Mida neteja automàtica

Carta*

A4

Imprimir pàgina de neteja

Netegeu vidre làser

Calibratge ràpid

CAWW

Menú Manteniment del dispositiu

35

background image

Taula 2-18

Menú Calibratge/Neteja (continuació)

Primer nivell

Segon nivell

Valors

Calibratge complet

Retard calibratge en activació/
engegada

*

No