HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menú Opcions d’impressió per defecte

background image

Menú Opcions d'impressió per defecte

A la taula següent, els asteriscos (*) indiquen la configuració per defecte de fàbrica.

Taula 2-10

Menú Opcions d'impressió per defecte

Primer nivell

Segon nivell

Valors

Nombre de còpies

Interval: 1 – X

Valor per defecte = 1

Mida del paper per
defecte

Seleccioneu

un

valor

de

la

llista de mides compatibles
amb el producte.

Mida de paper
personalitzada per
defecte

Unitat de mesura

Polzades

Dimensió X

Interval: 2,99 – 12,28

Valor per defecte =
12,28

Dimensió Y

Interval: 5,00 – 18,50

Valor per defecte = 18,5

MM

Dimensió X

Interval: 76 – 312

Valor per defecte = 312

CAWW

Menú Administration (Administració)

25

background image

Taula 2-10

Menú Opcions d'impressió per defecte (continuació)

Primer nivell

Segon nivell

Valors

Dimensió Y

Interval: 127 – 470

Valor per defecte = 470

Cares

1 cara*

2 cares

Format 2 cares

Book-style (Estil de
llibre)
*

Flip-style (Estil de
calendari)

Marge a marge

S'ha habilitat

Inhabilitat*