HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Substàncies químiques

background image

Substàncies químiques

HP es compromet a proporcionar als seus clients informació sobre les substàncies químiques presents als

nostres productes segons sigui necessari per tal de complir amb els requisits legals, com ara REACH

(reglament CE núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i el Consell). Hi ha un informe amb dades sobre

substàncies químiques corresponent a aquest producte disponible a:

www.hp.com/go/reach

.