HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Consum elèctric

background image

Consum elèctric

El consum d'energia es redueix de manera significativa amb el mode A punt o de Hibernació o

desconnexió automàtica, amb la qual cosa s'estalvien recursos naturals i diners sense que això afecti l'alt

rendiment de la impressora. Els equips d'impressió i d'imatges de Hewlett-Packard amb el logotip del
programa ENERGY STAR

®

compleixen les especificacions del programa ENERGY STAR de la U.S.

Environmental Protection Agency per a equips d'imatges. Els productes d'imatge que compleixin les

especificacions del programa ENERGY STAR tindran la marca següent:

Trobareu més informació sobre els models de productes d'imatge que compleixen les especificacions del

programa ENERGY STAR a l'adreça següent:

www.hp.com/go/energystar