HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Normatives de la FCC

background image

Normatives de la FCC

Aquest equip ha estat examinat i satisfà els límits d'un dispositiu digital de Classe B, segons l'Apartat 15

de la normativa de la FCC. Aquests límits s'han dissenyat per garantir una protecció raonable contra

interferències nocives a instal·lacions residencials. Aquest equip genera, utilitza i pot radiar energia de

ràdiofreqüència. Si aquest equip no s'instal·la i utilitza segons les instruccions, podria provocar

interferències nocives per a les comunicacions de ràdio. Malgrat tot, no hi ha cap garantia de que no es

produeixin interferències en una instal·lació concreta. Si l'equip provoca interferències nocives per a la

recepció de ràdio o televisió (pot comprovar-se fàcilment apagant i tornant a encendre l'equip), l'usuari

pot provar de corregir la interferència amb les indicacions següents:

Torneu a orientar o canvieu de lloc l'antena de recepció.

Augmenteu la distància de separació entre l'equip i el receptor.

Connecteu l'equip a la sortida d'un circuit diferent al del receptor.

Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o amb un tècnic de ràdio i televisió amb experiència.

NOTA:

Qualsevol canvi o modificació de la impressora no autoritzat explícitament per HP pot anular

el dret de l'usuari d'utilitzar aquest equip.

Cal fer servir un cable d'interfície protegit per satisfer els límits de la Classe B que s'exposen a l'Apartat

15 de la normativa de la FCC.

242

Apèndix D Informació sobre normes

CAWW