HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Protocols de xarxa admesos

background image

Protocols de xarxa admesos

Taula 5-1

Protocols de xarxa compatibles

Tipus de xarxa

Protocols compatibles

Xarxes TCP/IP IPv4 i IPv6

Bonjour (mDNS)

Protocol simple d'administració de xarxes (SNMP) v1, v2 i v3

Protocol de transferència d'hipertext (HTTP)

HTTP segur (HTTPS)

Protocol de transferència de fitxers (FTP)

Port 9100

Dimoni d'impressora de línies (LPD)

Protocol d'impressió per Internet (IPP)

IPP segur

Detecció dinàmica de serveis web de Microsoft (WS Discovery)

IPsec/Firewall

Només xarxes TCP/IP IPv4

IP automàtica

Protocol d'ubicació de serveis (SLP)

Protocol trivial de transferència de fitxers (TFTP)

Telnet

Protocol d'administració de grups per Internet (IGMP) v2

Protocol Bootstrap (BOOTP)/DHCP

Servei de noms d'Internet de Windows (WINS)

Mode IP directe

Impressió WS

66

Capítol 5 Connexió del producte amb el Windows

CAWW

background image

Taula 5-1

Protocols de xarxa compatibles (continuació)

Tipus de xarxa

Protocols compatibles

Només xarxes TCP/IP IPv6

Protocol de configuració dinàmica de sistema (DHCP) v6

Protocol de detecció d'escolta multidifusió (MLD) v1

Protocol de missatges de control d'Internet (ICMP) v6

Altres protocols de xarxa compatibles

Intercanvi de paquets entre xarxes/Intercanvi de paquets seqüenciats (IPX/SPX)

AppleTalk

Serveis de directori de NetWare (NDS)

Bindery

Serveis d'impressió distribuïts de Novell (NDPS)

iPrint

Taula 5-2

Funcions avançades de seguretat per a l'administració de xarxes

Nom del servei

Descripció

IPsec/tallafocs

Proporciona seguretat al nivell de xarxa en xarxes IPv4 i IPv6. Un tallafocs ofereix un
control senzill del tràfic IP. IPsec proporciona una protecció addicional mitjançant
protocols d'autenticació i codificació.

Kerberos

Permet l'intercanvi d'informació privada a través d'una xarxa oberta mitjançant
l'assignació d'una clau exclusiva, denominada tiquet, a cada usuari que inicia sessió
a la xarxa. Aquest tiquet s'incrusta als missatges per tal d'identificar-ne el remitent.

SNMP v3

Utilitzat un model de seguretat basat en usuari per a SNMP v3, que proporciona
autenticació del usuaris i privadesa de les dades mitjançant codificació.

SSL/TLS

Permet la transmissió de documents privats per Internet i garanteix la privadesa i la
integritat de les dades entre les aplicacions de client i servidor.

Configuració de lots IPsec

Proporciona seguretat al nivell de xarxa mitjançant el simple control del tràfic IP cap
al producte i des d'ell. Aquest protocol ofereix codificació i autenticació i permet
múltiples configuracions.

CAWW

Connexió a una xarxa amb el Windows

67