HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Paràmetres de velocitat d’enllaç i impressió a doble cara

background image

Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara

La velocitat d'enllaç i el mode de comunicació del servidor d'impressió han de coincidir amb la xarxa.

En la majoria de les situacions podreu deixar el producte en el mode Auto. Si es fan canvis incorrectes

a la velocitat de l'enllaç i als paràmetres dúplex, el producte podria tenir problemes per comunicar-se

amb altres dispositius de la xarxa. Si heu de fer canvis, utilitzeu el tauler de control del producte.

NOTA:

La realització de canvis en aquests paràmetres provoca que el producte es desactivi i, a

continuació, es torni a activar. Feu els canvis només quan el producte estigui en espera.

1.

Al tauler de control, premeu el botó Inici .

2.

Obriu cadascun dels següents menús:

Administration (Administració)

Configuració de xarxa

Menú Jetdirect

Velocitat d'enllaç

3.

Seleccioneu una d'aquestes opcions.

Paràmetre

Descripció

Auto

El servidor d'impressió es configura automàticament amb el mode de
comunicació i la velocitat d'enllaç més alta permesos a la xarxa.

10T mitjana

10 megabytes per segon (Mbps), funcionament bidireccional no simultani

10T completa

10 Mbps, funcionament bidireccional simultani

100TX mitjana

100 Mbps, funcionament bidireccional no simultani

100TX completa

100 Mbps, funcionament bidireccional simultani

100TX automàtic

Limita l'autonegociació a una velocitat d'enllaç màxima de 100 Mbps

1000T completa

1000 Mbps, funcionament bidireccional simultani

4.

Premeu el botó

D'acord

. El producte s'apaga i es torna a engegar.

72

Capítol 5 Connexió del producte amb el Windows

CAWW