HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Replace <color> cartridge (Substituïu el cartutx <color>)

background image

Replace <color> cartridge (Substituïu el cartutx <color>)

Descripció

Aquesta alerta només apareix si el producte està configurat per a aturar-se quan el cartutx d’impressió

arriba al llindar de nivell molt baix. El producte indica quan arriba el nivell d'un subministrament al final

de la seva vida útil prevista. La duració restant real pot ser diferent a l'estimació. Tingueu un

subministrament de recanvi disponible per instal·lar-lo quan la qualitat d'impressió deixi de ser

acceptable. No cal substituir el subministrament en aquest moment a no ser que la qualitat d'impressió

ja no sigui acceptable. Quan un subministrament d'HP arriba al final aproximat de la seva vida útil,

també finalitza la garantia de protecció Premium d'HP corresponent a aquest subministrament.

Acció recomanada

Substituïu el cartutx de color especificat.

O bé configureu el producte per continuar imprimint mitjançant el menú Gestiona submin.

118

Capítol 7 Cartutxos d'impressió, unitat de recollida del tòner i altres subministraments

CAWW