HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac

background image

Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac

1.

Al menú File (Fitxer), feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el controlador.

3.

Obriu el menú Disposició.

4.

Al menú Pages per Sheet (Pàgines per full), trieu el número de pàgines que voleu imprimir

en cada full (1, 2, 4, 6, 9 o 16).

58

Capítol 4 Ús del producte amb ordinadors Mac

CAWW

background image

5.

A la secció Direcció de disposició, seleccioneu l'ordre i la disposició de les pàgines en el full.

6.

Al menú Marges, seleccioneu el tipus de marge que s'ha d'imprimir al voltant de cada pàgina del

full.