Ajuda HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Guia de l'usuari

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

Impressora en color HP LaserJet Enterprise
500 M551

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les lleis

de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i serveis

de HP s’especifiquen en les declaracions de

garantia expresses que acompanyen els

productes i serveis esmentats. Cap informació

d’aquest document pot ésser considerada

com una garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Número de referència: CF079-90903

Edition 2, 9/2011

Crèdits de marques comercials

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

són marques registrades d'Adobe

Systems Incorporated.

Corel® és una marca registrada o marca

comercial registrada de Corel Corporation o

Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ és una marca registrada d'Intel

Corporation als EUA i a altres països/

regions.

Java™ és una marca registrada de Sun

Microsystems, Inc. als EUA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

ENERGY STAR

®

i la marca ENERGY STAR

®

són marques registrades als Estats Units.

background image

Convencions utilitzades en aquesta guia

SUGGERIMENT:

Els consells ofereixen suggeriments o dreceres útils.

NOTA:

Les notes proporcionen informació important per explicar un concepte o per realitzar una tasca.

ATENCIÓ:

Els missatges de precaució indiquen procediments que cal seguir per evitar perdre dades

o fer malbé el producte.

ADVERTÈNCIA!

Els missatges d'avís informen de procediments específics que cal seguir per evitar

lesions corporals, pèrdues de dades catastròfiques o danys importants al producte.

CAWW

iii

background image

iv

Convencions utilitzades en aquesta guia

CAWW

background image

Índex de continguts

1 Informació bàsica del producte ......................................................................................... 1

Comparació de productes ......................................................................................................... 2
Característiques mediambientals ................................................................................................ 4
Opcions d'accessibilitat ............................................................................................................ 5
Vistes del producte ................................................................................................................... 6

Vista frontal del producte ........................................................................................... 6
Vista posterior del producte ........................................................................................ 7
Ports d'interfície ........................................................................................................ 8
Ubicació del número de sèrie i del número de model ................................................... 8

2 Menús del quadre de comandament ................................................................................. 9

Disseny del tauler de control .................................................................................................... 10

Ajuda del tauler de control ....................................................................................... 11

Menús del tauler de control ..................................................................................................... 12
Menú Inicia sessió .................................................................................................................. 13
Menú Recuperar feines des d'USB ............................................................................................ 14
Menú Recuperar feines des de la memòria del dispositiu ............................................................ 15
Menú Subministraments .......................................................................................................... 16
Menú Safates ........................................................................................................................ 18
Menú Administration (Administració) ........................................................................................ 19

Menú Informes ........................................................................................................ 19
Menú Paràmetres generals ....................................................................................... 19
Menú Configuració de recuperar des d'USB ............................................................... 24
Menú general Configuració d’impressió ..................................................................... 24
Menú Opcions d'impressió per defecte ...................................................................... 25
Menú Configuració de pantalla ................................................................................ 26
Menú Gestiona submin ............................................................................................ 26
Menú Gestiona safates ............................................................................................ 28
Menú Configuració de xarxa .................................................................................... 28

Menú Troubleshooting (Solució de problemes) ........................................................................... 33
Menú Manteniment del dispositiu ............................................................................................. 35

CAWW

v

background image

Menú Còpia de seguretat/Restauració ...................................................................... 35
Menú Calibratge/Neteja ......................................................................................... 35
Menú Actualització de microprogramari USB ............................................................. 36
Menú Servei ........................................................................................................... 36

3 Programari per a Windows ............................................................................................ 37

Sistemes operatius i controladors d'impressora compatibles per a Windows ................................. 38
Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows ............................................. 39

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 40

Modes d'instal·lació de l'UPD .................................................................... 40

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió per al Windows .............................................. 41

Paràmetres de prioritat d'impressió per a Windows .................................................... 41
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el
programa ............................................................................................................... 41
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 42
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 42

Eliminació del controlador de la impressora amb el Windows ..................................................... 43
Utilitats admeses per al Windows ............................................................................................ 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Servidor web incrustat HP ........................................................................................ 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Programari per a altres sistemes operatius ................................................................................ 46

4 Ús del producte amb ordinadors Mac ............................................................................. 47

Programari per a Mac ............................................................................................................ 48

Sistemes operatius i controladors d'impressora compatibles per a Mac .......................... 48
Instal·lació del programari als sistemes operatius Mac ................................................. 48

Instal·lació de programari per ordinadors Mac connectats directament al
producte ................................................................................................. 48
Instal·lació del programari als ordinadors Mac connectats a una xarxa
cablejada ............................................................................................... 49

Configuració de l'adreça IP ........................................................ 49
Instal·lació del programari .......................................................... 50

Eliminació del controlador de la impressora de sistemes operatius Mac ......................... 51
Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió per a Mac ....................................... 51

Prioritats dels paràmetres d'impressió per a Mac ......................................... 51
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el
programari .............................................................................................. 52
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió ........... 52
Canvi dels paràmetres de configuració del producte .................................... 52

Programari per a ordinadors Mac ............................................................................ 52

vi

CAWW

background image

Utilitat HP Printer per a Mac ...................................................................... 52

Obriu la utilitat de la impressora HP ............................................ 53
Funcions de l'HP Printer Utility ..................................................... 53

Programes d'utilitat admesos per a Mac .................................................................... 54

Servidor web incrustat HP ......................................................................... 54
HP ePrint ................................................................................................. 54
AirPrint ................................................................................................... 54

Tasques bàsiques d'impressió amb Mac ................................................................................... 56

Cancel·lació d'una tasca d'impressió amb Mac .......................................................... 56
Canvi de la mida i el tipus de paper amb ordinadors Mac .......................................... 56
Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada
amb Mac ............................................................................................................... 57
Crear i utilitzar valors predefinits d'impressió amb Mac ............................................... 57
Imprimir una portada amb Mac ................................................................................ 57
Utilització de filigranes amb Mac .............................................................................. 58
Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac ........................................ 58
Impressió a les dues cares de la pàgina (impressió dúplex) amb Mac ........................... 59
Emmagatzematge de tasques amb Mac ..................................................................... 59
Establir les opcions de color amb Mac ....................................................................... 60
Utilització del menú Serveis amb Mac ....................................................................... 61

Resolució de problemes en equips Mac .................................................................................... 62

5 Connexió del producte amb el Windows ......................................................................... 63

Descàrrec per compartir impressora ......................................................................................... 64
Connexió mitjançant USB ........................................................................................................ 65

Instal·lació amb CD ................................................................................................. 65

Connexió a una xarxa amb el Windows .................................................................................. 66

Protocols de xarxa admesos ..................................................................................... 66
Instal·lació del producte en una xarxa amb cables amb el Windows ............................. 68

Configuració de l'adreça IP ....................................................................... 68
Instal·lació del programari ......................................................................... 69

Configuració dels paràmetres de xarxa amb el Windows ............................................ 70

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ........................................... 70
Establiment o modificació de la contrasenya de la xarxa .............................. 70
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de
control .................................................................................................... 70
Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de
control .................................................................................................... 71
Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara .............................. 72

CAWW

vii

background image

6 Paper i material d'impressió ........................................................................................... 73

Comprensió de l'utilització del paper ....................................................................................... 74

Directrius per a papers especials .............................................................................. 74

Canvi del controlador de la impressora de manera que coincideixi amb el tipus i la mida del paper
a Windows ........................................................................................................................... 76
Mides de paper compatibles ................................................................................................... 77
Tipus de paper compatibles .................................................................................................... 80
Capacitat de la safata ............................................................................................................ 82
Càrrega de safates de paper .................................................................................................. 84

Càrrega de la safata 1 ............................................................................................ 84

Imprimiu sobres ....................................................................................... 85

Carregueu la safata 2 ............................................................................................. 86
Carregueu la safata opcional de 500 fulls de paper i material gruixut (safata 3) ............ 87

Carregueu paper de mida estàndard a la safata 3 ..................................... 88
Carregueu paper de mida personalitzada a la safata 3 ................................ 89

Orientació del paper a les safates de càrrega ............................................................ 91

safata 1 .................................................................................................. 92
Safata 2 o safata 3 opcional ..................................................................... 94

Configuració de les safates ..................................................................................................... 96

Configuració d'una safata quan es carrega el paper ................................................... 96
Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball d'impressió ........... 96
Configuració d’una safata des del tauler de control ..................................................... 97
Detecció automàtica de transparències (mode de detecció automàtica) ......................... 97

Paràmetres de detecció automàtica ............................................................ 97

Selecció del paper segons l'origen, el tipus o la mida ................................................. 98

Source (Origen) ....................................................................................... 98
Tipus i mida ............................................................................................ 98

7 Cartutxos d'impressió, unitat de recollida del tòner i altres subministraments ................. 99

Descàrrec per compartir impressora ....................................................................................... 100
Informació de subministraments ............................................................................................. 101
Vistes dels subministraments .................................................................................................. 102

Vistes del cartutx d'impressió .................................................................................. 102

Gestió de cartutxos d'impressió ............................................................................................. 103

Canvi de la configuració dels cartutxos d'impressió .................................................. 103

Impressió quan el cartutx d'impressió s'apropa o arriba al final de la seva vida
útil ........................................................................................................ 103
Activació o desactivació de les opcions Paràmetres Molt baix del tauler de
control .................................................................................................. 103

Emmagatzematge i reciclatge de consumibles .......................................................... 104

Reciclatge dels consumibles ..................................................................... 104

viii

CAWW

background image

Emmagatzematge del cartutx d'impressió .................................................. 104
Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP ....................... 104

Lloc web contra les falsificacions d'HP ..................................................................... 104

Instruccions per als recanvis .................................................................................................. 106

Substitució del cartutx d'impressió ........................................................................... 106
Substituïu la unitat de recollida del tòner .................................................................. 108

Resolució de problemes amb els subministraments ................................................................... 111

Comprovació dels cartutxos d'impressió .................................................................. 111

Inspecció de danys al cartutx d'impressió .................................................. 111
Repetició de defectes .............................................................................. 112
Impressió de la pàgina d'estat dels subministraments .................................. 113

Interpretació dels missatges del tauler de control respecte als subministraments ............ 113

10.XX.YY Error de la memòria de subministrament ..................................... 113
Cartutx <color> incompatible .................................................................. 114
Cartutx groc baix ................................................................................... 114
Cartutx groc molt baix ............................................................................ 114
Cartutx incorrecte a la ranura <color> ...................................................... 115
Cartutx magenta baix ............................................................................. 115
Cartutx magenta molt baix ...................................................................... 115
Cartutx negre baix ................................................................................. 116
Cartutx negre molt baix .......................................................................... 116
Cartutx turquesa baix ............................................................................. 116
Cartutx turquesa molt baix ....................................................................... 116
Fusor incompatible. ................................................................................ 117
Kit del fusor baix .................................................................................... 117
Kit del fusor molt baix ............................................................................. 117
La unitat de recollida del tòner està gairebé plena ..................................... 118
Niv. submin. baixos ............................................................................... 118
Replace <color> cartridge (Substituïu el cartutx <color>) ............................. 118
SUBMIN. MOLT BAIXOS ......................................................................... 119
Subministrament no compatible instal·lat ................................................... 119
Subministrament usat utilitzat ................................................................... 119
Subministraments en posició incorrecta ..................................................... 119
Subst. subminis. ..................................................................................... 120
Substituïu kit del fusor ............................................................................. 120
Substituïu la unitat de recollida del tòner ................................................... 120
Substituïu la unitat de recollida del tòner ................................................... 121

8 Tasques d'impressió ..................................................................................................... 123

Cancel·lació d'una tasca d'impressió amb el Windows ............................................................ 124
Tasques bàsiques d'impressió amb el Windows ....................................................................... 125

CAWW

ix

background image

Obrir el controlador de la impressora amb Windows ................................................ 125
Obtenció d'ajuda per a qualsevol opció d'impressió amb Windows ........................... 125
Canvi del número de còpies per imprimir amb Windows ........................................... 126
Emmagatzematge dels paràmetres d'impressió personalitzats per tornar-los a utilitzar
amb Windows ...................................................................................................... 126

Utilització d'una drecera d'impressió amb Windows .................................. 126
Creació de dreceres d'impressió .............................................................. 127

Millora de la qualitat d'impressió amb Windows ...................................................... 129

Selecció de la mida de la pàgina amb Windows ....................................... 129
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada amb Windows ................... 130
Selecció del tipus de paper amb Windows ............................................... 130
Selecció de la safata de paper amb Windows .......................................... 130
Selecció de la resolució d'impressió ......................................................... 130

Impressió a les dues cares (dúplex) amb Windows .................................................... 131

Impressió manual a les dues cares amb Windows ...................................... 131
Impressió automàtica a les dues cares amb Windows ................................ 132

Impressió de diverses pàgines per full amb Windows ................................................ 134
Selecció de l'orientació de la pàgina amb Windows ................................................. 136
Definició de les opcions de color amb Windows ....................................................... 137

Utilització d'HP ePrint ........................................................................................................... 139
Tasques d'impressió addicionals amb el Windows ................................................................... 140

Impressió de text en color com a negre (escala de grisos) Windows ............................ 140
Impressió en formularis o capçaleres preimpresos ..................................................... 140
Impressió en paper especial, etiquetes o transparències amb Windows ....................... 142
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent amb Windows. ......... 145
Ajustar un document a la mida de la pàgina amb Windows ...................................... 147
Afegir una filigrana a un document amb el Windows ................................................ 148
Creació d'un fullet amb Windows ........................................................................... 149
Utilitzar les funcions d'emmagatzematge de tasques amb el Windows ........................ 150

Crear una tasca emmagatzemada amb Windows ...................................... 151
Imprimir una tasca emmagatzemada ........................................................ 152
Eliminar una tasca emmagatzemada ........................................................ 153
Establir opcions d'emmagatzematge de tasques amb Windows ................... 153

Imprimir una tasca de prova abans d’imprimir totes les còpies ...... 153
Emmagatzemar temporalment una tasca personal al producte per
imprimir-la més tard ................................................................. 154
Emmagatzemar temporalment una tasca al producte ................... 154
Emmagatzemar permanentment una tasca al producte ................. 154
Fer privada una tasca emmagatzemada permanentment de mode
que qualsevol que provi de imprimir-la hagi d’introduir un PIN ..... 155

x

CAWW

background image

Rebre una notificació quan algú imprimeixi una tasca
emmagatzemada .................................................................... 155
Definir el nom d’usuari per a una tasca emmagatzemada ............ 155
Especificar un nom per a la tasca emmagatzemada .................... 156

Imprimir tasques especials amb el Windows ............................................................ 156

Impressió de gràfics comercials i material de màrqueting ............................ 156

Paper setinat compatible .......................................................... 156
Definició de l'alineació a doble cara ......................................... 157

Impressió de mapes impermeables i senyals per a l'exterior ........................ 158

Paper resistent compatible ........................................................ 158

Impressió directa des de USB ................................................................................................ 159

9 Color ............................................................................................................................ 161

Ajustament del color/paràmetres de color ............................................................................... 162

Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió ................................................ 162
Canvi de les opcions de color ............................................................................... 163
Opcions manuals de color ..................................................................................... 163

Ús d'HP EasyColor ............................................................................................................... 165
Acarament de colors amb la pantalla de l'ordinador ................................................................ 166

Correspondència de colors de llibres de mostra ........................................................ 166
Impressió de mostres de color ................................................................................. 167
Coincidència de colors PANTONE® ....................................................................... 167

10 Gestió i manteniment .................................................................................................. 169

Impressió de pàgines d'informació ......................................................................................... 170
Ús del servidor web incrustat HP ............................................................................................ 172

Obertura del servidor web incrustat HP mitjançant una connexió de xarxa ................... 172
Característiques del servidor web incrustat d' HP ...................................................... 173

Fitxa Informació ..................................................................................... 173
Fitxa General ........................................................................................ 174
Fitxa Imprimeix ...................................................................................... 174
Fitxa Troubleshooting (Solució de problemes) ............................................ 175
Fitxa Seguretat ....................................................................................... 175
Fitxa Serveis web d'HP ........................................................................... 176
Fitxa Funcions de xarxa .......................................................................... 176
Llista de Altres enllaços ........................................................................... 176

Utilització de l'HP Web Jetadmin ........................................................................................... 177
Característiques de seguretat del producte .............................................................................. 178

Declaracions de seguretat ...................................................................................... 178
Seguretat IP .......................................................................................................... 178
Ús del servidor web incrustat HP ............................................................................. 178

CAWW

xi

background image

Assistència de codificació: HP High-Performance Secure Hard Disks (per a models amb
un disc dur codificat) ............................................................................................. 178
Esborra les dades de la tasca ................................................................................. 179

Esborra les dades de la tasca .................................................................. 179
Dades afectades .................................................................................... 179

Protecció de les tasques emmagatzemades .............................................................. 180
Bloqueig dels menús del tauler de control ................................................................. 180
Bloqueig del compartiment de la formatadora .......................................................... 180

Configuració econòmica ....................................................................................................... 181

Optimitzar la velocitat o l'ús d'energia ................................................................... 181
Modes d'estalvi d'energia ...................................................................................... 181

Habilitació o inhabilitació del mode de repòs ............................................ 181
Establiment del temporitzador d'hibernació ............................................... 182
Configuració del programa d'hibernació .................................................. 182

Neteja del producte ............................................................................................................. 183

Neteja del recorregut del paper .............................................................................. 183

Actualitzacions del producte .................................................................................................. 184

11 Solució de problemes .................................................................................................. 185

Autoajuda ........................................................................................................................... 186
Llista de comprovació per a solucionar problemes ................................................................... 187

Factors que afecten el rendiment del producte .......................................................... 188

Restauració dels paràmetres de fàbrica .................................................................................. 189
Interpretació dels missatges del tauler de control ...................................................................... 190

Tipus de missatges del tauler de control ................................................................... 190
Missatges del tauler de control ............................................................................... 190

L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 191

El producte no agafa paper ................................................................................... 191
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 191
Prevenció dels embussos de paper .......................................................................... 191

Elimineu els embussos ........................................................................................................... 193

Ubicacions dels embussos ...................................................................................... 193
Elimineu els embussos a la zona de la safata de sortida ............................................ 194
Elimineu els embussos de la safata 1 ....................................................................... 194
Elimineu els embussos a la safata 2 ......................................................................... 196
Elimineu embussos a la porta dreta ......................................................................... 196
Elimineu embussos a la safata opcional de 500 fulls de paper i de material gruixut
(safata 3) ............................................................................................................. 200
Elimineu embussos a la porta inferior dreta (safata 3) ................................................ 200
Canviar la recuperació d'embussos ......................................................................... 202

El paper no entra automàticament a la impressora ................................................................... 203

xii

CAWW

background image

Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 204

Ús del paràmetre de tipus de paper correcte al controlador de la impressora ............... 204

Canvi del paràmetre de tipus de paper per al Windows ............................. 204
Canvi del paràmetre de tipus de paper per al Mac .................................... 204

Ajustament de paràmetres de color al controlador de la impressora ............................ 205

Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió ................................. 205
Canvi de les opcions de color ................................................................. 206

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP .................................................. 206
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 207
Calibratge del producte per alinear els colors .......................................................... 208
Comprovació dels cartutxos d'impressió .................................................................. 208
Ús del controlador d'impressora que s'adapti millor a les necessitats d'impressió .......... 209

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 210

El producte no imprimeix ....................................................................................... 210
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 211

Solucioneu els problemes d'impressió USB .............................................................................. 212

El menú Configuració de recuperar des d'USB no s'obre en introduir l'accessori
USB ..................................................................................................................... 212
El fitxer no s'imprimeix des de l'accessori d'emmagatzematge USB ............................. 213
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú Obrir des de l’USB ............................. 213

Solucionar problemes de connectivitat ................................................................................... 214

Solució de problemes de connectivitat directa .......................................................... 214
Solució de problemes de xarxa ............................................................................... 214

Mala connexió física .............................................................................. 214
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte ..... 215
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte ............................ 215
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió
a doble cara (dúplex) per a la xarxa ........................................................ 215
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ............. 215
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat
correctament .......................................................................................... 215
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa
incorrectes ............................................................................................. 215

Resolució de problemes de programari del producte amb el Windows ....................................... 216

El controlador d'impressora del producte no apareix a la carpeta Impressora .............. 216
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ............................... 216
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ...................................... 216

Resolució de problemes de programari del producte amb Mac ................................................. 218

El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i
fax. ..................................................................................................................... 218
El controlador de la impressora no configura automàticament el producte seleccionat a
la llista Impressió i fax. .......................................................................................... 218

CAWW

xiii

background image

Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 218
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Impressió i fax. ....................................................................... 219
Esteu utilitzant un controlador d'impressora genèric amb una connexió USB ................ 219

Apèndix A Consumibles i accessoris ................................................................................. 221

Encarregueu peces, accessoris i subministraments .................................................................... 222
Números de referència ......................................................................................................... 223

Accessoris ............................................................................................................ 223
Cartutxos d'impressió i unitat de recollida del tòner ................................................... 223
Cables i interfícies ................................................................................................. 223
Equip de manteniment ........................................................................................... 224

Apèndix B Serveis i suport ............................................................................................... 225

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ................................................................ 226
Garantia de protecció Premium d'HP: Declaració de garantia limitada del cartutx d'impressió
LaserJet ............................................................................................................................... 228
Declaració de garantia limitada del kit de fusor, de la unitat de recollida del tòner i del kit de
transferència per a l'HP Color LaserJet .................................................................................... 229
Dades emmagatzemades al cartutx d'impressió ....................................................................... 230
Contracte de llicència d'usuari final ....................................................................................... 231
OpenSSL ............................................................................................................................. 234
Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel client) .............................................. 235
Assistència al client .............................................................................................................. 236

Apèndix C Especificacions del producte ............................................................................ 237

Especificacions físiques ......................................................................................................... 238
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques ......................................... 239
Especificacions de l'entorn .................................................................................................... 240

Apèndix D Informació sobre normes ................................................................................ 241

Normatives de la FCC .......................................................................................................... 242
Programa d'administració ambiental dels productes ................................................................. 243

Protecció del medi ambient .................................................................................... 243
Producció d'ozó .................................................................................................... 243
Consum elèctric .................................................................................................... 243
Utilització del paper .............................................................................................. 243
Plàstics ................................................................................................................. 243
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP .................................................... 243
Instruccions de devolució i reciclatge ....................................................................... 244

Estats Units i Puerto Rico ......................................................................... 244

xiv

CAWW

background image

Devolucions múltiples (més d'un cartutx) ..................................... 244
Devolucions d'un sol cartutx ..................................................... 244
Enviament .............................................................................. 244

Devolucions des de fora dels Estats Units .................................................. 245

Paper .................................................................................................................. 245
Restriccions del material ......................................................................................... 245
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 246
Substàncies químiques ........................................................................................... 246
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ........................................................ 246
Si voleu més informació ......................................................................................... 246

Declaració de conformitat ..................................................................................................... 248
Declaracions de seguretat ..................................................................................................... 250

Seguretat del làser ................................................................................................ 250
Normativa del DOC per a Canadà ......................................................................... 250
Declaració de VCCI (Japó) ..................................................................................... 250
Instruccions sobre el cable d’alimentació .................................................................. 250
Declaració del cable elèctric (Japó) ......................................................................... 251
Declaració EMC (Corea) ........................................................................................ 251
Declaració del làser per a Finlàndia ........................................................................ 251
Declaració de GS (Alemanya) ................................................................................ 252
Taula de substàncies (Xina) .................................................................................... 252
Declaració de restricció sobre les substàncies perilloses (Turquia) ............................... 252
Declaració sobre la restricció de substàncies perilloses (Ucraïna) ................................ 252

Índex ............................................................................................................................... 253

CAWW

xv

background image

xvi

CAWW