HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Поддържани размери на хартията

background image

Поддържани размери на хартията

Този принтер поддържа определен брой размери на хартията и се адаптира към различни видове

носители.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите най-добри резултати при печат, преди да започнете да печатате,

изберете подходящия размер и тип хартия в драйвера на принтера.

Таблица 6-1

Поддържани размери на хартии и печатни носители

Размери хартия и техните големини

Тава 1

Тава 2

Тава 3
(допълнителна)

Letter

215,9 x 279 мм

Legal

215,9 x 355,6 мм

A4

210 x 297 мм

RA4

215 x 305 мм

A5

148 x 210 мм

B5 (JIS)

182 x 257 мм

B6 (JIS)

128 x 182 мм

Executive

184,2 x 266,7 мм

Statement

140 x 216 мм

4x6

101,6 x 152,4 мм

10 x 15 см

101,6 x 152,4 мм

3x5

76,2 x 127,0 мм

BGWW

Поддържани размери на хартията

85

background image

Таблица 6-1

Поддържани размери на хартии и печатни носители (продължение)

Размери хартия и техните големини

Тава 1

Тава 2

Тава 3
(допълнителна)

5x7

127 x 177,8 мм

5x8

127 x 203,2 мм

A6

105 x 148 мм

Пощенска картичка (JIS)

100 x 148 мм (3,94 x 5,83 инча)

Двойна пощенска картичка (JIS)

148 x 200 мм

16k

184 x 260 мм

16k

195 x 270 мм

16k

197 x 273 мм

8,5 x 13

215,9 x 330,2 мм

Плик Commercial #10

104,9 x 241,3 мм

Плик #9

98,43 x 225,43 мм

Плик B5

176 x 250 мм

Плик C5 ISO

162 x 229 мм

Плик C6

114 x 162 мм

Плик DL ISO

110 x 220 мм

86

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW

background image

Таблица 6-1

Поддържани размери на хартии и печатни носители (продължение)

Размери хартия и техните големини

Тава 1

Тава 2

Тава 3
(допълнителна)

Плик Monarch

98,4 x 190,5 мм

По избор:

76,2 x 127 мм до 215,9 x 355,6 мм

По избор:

101,6 x 148 мм до 215,9 x 297 мм

По избор:

148 x 215,9 мм до 210 x 355,6 мм

BGWW

Поддържани размери на хартията

87