HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Конфигуриране на тава при зареждане на хартия

background image

Конфигуриране на тава при зареждане на хартия

1.

Заредете хартия в тавата. Затворете тавата, ако използвате Тава 2 или 3.

2.

Появява се съобщението за конфигуриране на тавата.

3.

Направете едно от следните неща:

Натиснете бутона

OK

, за да приемете размера и типа.

За да модифицирате конфигурацията на размера на тавата, натискайте стрелката надолу

, докато осветите опцията Modify (Промяна), и после натиснете бутона

OK

.

а.

Натиснете стрелката надолу , за да осветите правилния размер, след което натиснете

бутона

OK

.

б.

Натиснете стрелката надолу , за да осветите правилния тип, след което натиснете

бутона

OK

.