HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Тава 1

background image

Тава 1

Тип хартия

Ориентация на
изображението

Duplex Mode
(Режим на
двустранен
печат)

Как се зарежда хартията

Alternative Letterhead
Mode (Алтернативен
режим за фирмени
бланки) = Забранено

Как се зарежда хартията

Alternative Letterhead
Mode (Алтернативен
режим за фирмени
бланки) = Разрешено

Предварително
отпечатана хартия
или бланки

Портретна

1-странен печат:

С лицето надолу

Поставя се в устройството с
горния край напред

С лицето нагоре

Поставя се в устройството с
долния край напред

2-странен печат

С лицето нагоре

Поставя се в устройството с
долния край напред

С лицето нагоре

Поставя се в устройството с
долния край напред

Пейзажна

1-странен печат:

С лицевата страна нагоре

С горния край към предната част
на устройството

С лицето нагоре

С горния край към предната част
на устройството

2-странен печат

С лицето нагоре

С горния край към предната част
на устройството

С лицето нагоре

С горния край към предната част
на устройството

100

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW

background image

Тип хартия

Ориентация на
изображението

Duplex Mode
(Режим на
двустранен
печат)

Как се зарежда хартията

Alternative Letterhead
Mode (Алтернативен
режим за фирмени
бланки) = Забранено

Как се зарежда хартията

Alternative Letterhead
Mode (Алтернативен
режим за фирмени
бланки) = Разрешено

Перфорирана

Портретна или
пейзажна

1- или 2-странен
печат

С отворите към задната част на
устройството

Не е приложима

Пликове

Пликът се подава в
устройството с
дългата страна
напред

1-странен печат:

С лицето надолу

Поставя се в устройството с
горния край напред

Не е приложима

Пликът се подава в
устройството с
късата страна
напред

1-странен печат:

С лицето надолу

С горния край към задната част
на устройството

Не е приложима

BGWW

Зареждане на тавите за хартия

101