HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - IP Security

background image

IP Security

IP Security (IPsec) представлява набор протоколи, които управляват трафика до и от устройството в

мрежа по IP протокол. IPsec осигурява удостоверяване от хост до хост, цялост на данните и кодиране

на мрежовите комуникации.

За устройства, които са свързани към мрежа и имат сървър за печат HP Jetdirect, може да настроите
IPsec от раздела Networking (Работа в мрежа) на вградения уеб сървър на HP.