HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Засегнати данни

background image

Засегнати данни

Данните, засегнати от функцията Erase Job Data (Изтриване на данни за задание), включват

временните файлове, създадени по време на печат, съхранени задания, задания за проверка и

задържане, шрифтове на диска, макроси, съхранявани на диска (формуляри), адресни книги и

приложения на HP и на трети страни.

Съхранените задания са сигурно презаписани само ако са били изтрити с помощта на менюто

Retrieve Job From Device Memory (Извличане на задание от паметта на устройството) на

устройството, след като е бил зададен необходимият режим на изтриване.