HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Спецификации за околната среда

background image

Спецификации за околната среда

Условия на средата

Препоръчана

Позволена

Температура (устройство и печатаща
касета)

17° до 25°C (63° до 77°F)

15° до 27°C (59° до 81°F)

Относителна влажност

относителна влажност (RH) от 30% до
70%

(RH) от 10% до 70%

Надморска височина

няма данни

0 м до 3000 м

252

Приложение в Спецификации на продукта

BGWW

background image

г