HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния панел

background image

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния панел

Използвайте менютата Administration (Администриране) на контролния панел, за да

зададете IPv6 адреса ръчно.

1.

На контролния панел натиснете бутона Начало .

2.

За да разрешите ръчно конфигуриране, отворете всяко от следните менюта:

Administration (Администриране)

Network Settings (Настройки на мрежата)

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

TCP/IP

IPv6Settings (Настройки за IPv6)

Address (Адрес)

Manual Settings (Ръчни настройки)

Enable (Разрешаване)

Изберете опцията On (Включен) и след това натиснете бутона

OK

.

3.

За да конфигурирате адреса, отворете всяко от следните менюта:

Administration (Администриране)

Network Settings (Настройки на мрежата)

BGWW

Свързване към мрежа с Windows

79

background image

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

TCP/IP

IPv6Settings (Настройки за IPv6)

Address (Адрес)

Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу

, за да въведете адреса. Натиснете бутона

OK

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако използвате бутоните със стрелките, трябва да натискате бутона

OK

след

въвеждане на всяка цифра.