HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Създаване на клавишна комбинация за печат

background image

Създаване на клавишна комбинация за печат

1.

В менюто Файл на софтуерната програма

щракнете върху Печат.

BGWW

Основни задачи за печат в Windows

135

background image

2.

Изберете продукта, след което натиснете

бутона Свойства или Предпочитания.

3.

Щракнете върху раздела Клавишни

комбинации за печат.

4.

Изберете за основа съществуващ пряк път.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Винаги избирайте клавишна

комбинация, преди да променяте някоя от

настройките от дясната страна на екрана. Ако

променяте настройките и избирате клавишни

комбинации след това, всички ваши промени

се губят.

136

Глава 8 Задачи за печат

BGWW

background image

5.

Изберете опциите за печат за новата

клавишна комбинация.

6.

Щракнете върху бутона Запиши като.

7.

Въведете име за новата клавишна комбинация

и щракнете върху бутона OK.